UBLEX交易所:注册实名送10USDT,邀请再送5USDT

项目简介:ublex和exx都在努力推动数字资产的开发和普及。基于这一共同点,他们决定建立一个基于密码技术的全球数字资产环境,扩大业务供应,并加强品牌。通过这种合作,UBLEX将获得EXX的高交易量、稳定的技术和客户服务,相信这将增强交易所在数字资产市场的地位。

领取流程:

1.点击链接注册:https://www.ublex.com/user/register?referCode=O4Z41P21

2.点击个人中心-实名认证-手机认证

3.点击个人中心-即可查看邀请链接和邀请数目,必须手机认证才能邀请

 

 

                                                                                                          活动时间8月1日至8月14日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注